Privacy

Privacy beleid van:

DECA v.o.f. (handelend onder DECAtuinen Hoveniers en Ontwerpburo)

H. Heukelsweg 14

1331 EB Almere

Tel.: 036-5317677

Fax: 0365324640
e-mail: info@DECAtuinen.nl
KvK: 39077562

DECAtuinen Hoveniers en Ontwerpburo is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Bij vragen of opmerkingen over dit privacy beleid kunt u contact opnemen met Dick van der Slot, te bereiken via bovenstaande mail of telefoonnummer.
DECAtuinen Hoveniers en Ontwerpburo hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens klanten welke door ons worden verwerkt:
- Naam
- Adres

- Woonplaats
- Telefoonnummer

- E-mailadres

 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens die u invult op het informatieformulier van onze website,  via e-mail of persoonlijk  niet langer dan strikt noodzakelijk  is om u te bereiken. Deze gegevens worden niet opgeslagen.

Persoonsgegevens die verstrekt zijn t.b.v. offertes, opdrachten, facturen, tuinontwerpen worden minimaal de wettelijke termijn en maximaal 20 jaar bewaard. Wij bewaren uw gegevens maximaal  20 jaar,  omdat wij  u in de toekomst ook zo goed mogelijk van dienst willen zijn.  Indien u het wenst, kunt u uw gegevens op verzoek eerder, behoudens de wettelijke termijn,  laten verwijderen (zie Recht op inzage, correctie of verwijdering)

 

Doel en op basis van welke grondslag wij uw persoonsgegevens verwerken:
DECAtuinen Hoveniers en Ontwerpburo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over onze diensten en producten

- U te informeren  over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Het afhandelen van onze facturering in geval van een overeenkomst
- Indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

 

Behandeling verstrekte persoonsgegevens:
DECAtuinen Hoveniers en Ontwerpburo zal er voor zorg dragen dat persoonsgegevens welke u aan ons verstrekt middels een (contact)formulier op deze website, per email of in persoon, op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt waar nodig. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen.

Ten behoeve van het toezenden van grote bestanden  maakt DECAtuinen Hoveniers en Ontwerpburo gebruik van We-transfer. Het is niet te sluiten dat deze gegevens alleen in  Europa worden opgeslagen. Indien u geen bestanden wilt ontvangen via We-transfer, dan verzoeken wij u dit aan te geven. U ontvangt de bestanden dan op een USB stick.
   
Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Informatie producten en diensten

Indien u bij ons geregistreerd staat mogen wij u benaderen om u te informeren over diensten en producten van DECAtuinen hoveniers en Ontwerpburo. Bij elk mailcontact kunt u via het aanvinken van het vakje 'schrijf mij uit' aangeven dat u geen mails met diensten en producten van DECAtuinen Hoveniers en Ontwerpburo wilt ontvangen. U wordt dan van de mailinglijst verwijderd.

 

Website

Foto's van uw tuin kunnen na goedkeuring door u op onze  website worden gepubliceerd.

Deze foto's worden gepubliceerd zonder vermelding van NAW gegevens. Indien u de foto's van onze website verwijderd wilt hebben, kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar info@DECAtuinen.nl. Wij verwijderen uw foto's dan zo spoedig mogelijk.

 

Facebook en ander sociale media

Foto's van uw tuin kunnen na goedkeuring door u op onze Facebookpagina  worden gepubliceerd.

Deze foto's worden gepubliceerd zonder vermelding van uw NAW gegevens.

Door u zelf geplaatste foto's en berichten vallen niet onder verantwoording van DECAtuinen Hoveniers en Ontwerpburo.

DECAtuinen Hoveniers en Ontwerpburo behoudt altijd het recht om berichten te  verwijderen of te laten verwijderen.


Recht op inzage, correctie of verwijdering
U heeft het recht om de persoonsgegevens welke wij verwerken in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen door ons . Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DECAtuinen Hoveniers en Ontwerpburo.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@DECAtuinen nl. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.  

 

Beveiliging (persoons) gegevens:
DECAtuinen Hoveniers en Ontwerpburo maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.
Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de site te meten. Daardoor kan de inrichting van de website aangepast worden aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers.
 
Op de site www.DECAtuinen.nl staan hyperlinks naar andere websites. DECAtuinen Hoveniers en Ontwerpburo is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacy beleid van websites waarnaar DECAtuinen Hoveniers en Ontwerpburo verwijst. Ook is DECAtuinen Hoveniers en Ontwerpburo niet verantwoordelijk voor de plaatsing van cookies door partijen die eventueel op deze sites adverteren.
Ofschoon de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard ook.

Cookies
Wij gebruiken op onze website functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Google Analytics
Ter analyse van onze website gebruikt DECAtuinen Hoveniers en Ontwerpburo het statistiekenprogramma Google Analytics. Daarvoor heeft DECAtuinen Hoveniers en Ontwerpburo een bewerkingsovereenkomst met Google afgesloten. In navolging van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft Shopfactory  Google Analytics op de juiste manier ingesteld door:
het laatste octet van uw IP-adres te maskeren; de optie ‘gegevens delen’ uit te zetten;
Verder maakt DECAtuinen Hoveniers en Ontwerpburo op haar website  geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.
 
Wijzigingen
DECAtuinen Hoveniers en Ontwerpburo behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Check daarom regelmatig de disclaimer voor eventuele aanpassingen. Ofschoon de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard ook.